Implementace prvků pro skateboarding do veřejného prostoru

Diplomová práce • FA čvut • 2018

Skateboarding se v průběhu let stále více stává součástí společnosti a jeho působením přetváří prostředí kolem nás. Ať už je to formou ploch pro skateboarding přímo vyhrazených, nebo organicky využívající stávající městskou strukturu.

To, jak přistupovat ke skateboardingu ve veřejném prostoru, pojednává tato práce, rozdělená na tři části.
ANALÝZA — KONCEPT — NÁVRH

Jednotlivé části si můžete prohlédnout v sekcích níže nebo stáhnout vcelku zde:
Implementace prvků do veřejného prostoru.pdf
~ 36 MB

Analýza

V analytické části se zabývám typologií prvků pro skateboarding, aspekty pro vznik skate spotu, vhodnými povrchy a také typologií nejvíce vyhledávaných veřejných prostranství pro skateboarding. Dále práce mapuje místa vhodné pro skateboarding v Praze, analyzuje území s nedostatkem těchto míst a hledá vhodné lokality pro jejich vytvoření.

Koncept

Koncepční část přetváří vybrané lokality a prostory pomocí implementace prvků vhodných pro skateboarding popsané v analytické části. Pokládá otázky o měřítku, tvaru, funkci a vizuální formě implementace. Snaží se nastínit vizi v přístupu navrhování míst s ohledem na skateboarding.

Návrh

Návrhová část detailněji popisuje návrh veřejného prostranství tří vybraných lokalit, které se liší jak měřítkem, tak mírou začlenění do veřejného prostoru. Z poznatků z předchozích částí a modelovém zkoušení veřejného prostoru formuji funkční prostranství pro uživatele, ale i kolemjdoucí. Propojuji tyto dvě skupiny a smazávám rozdíly mezi nimi, díky otevřenému veřejnému prostranství, kde každý může být divákem, ale i se aktivně zapojit do děje.

Cílem práce je přiblížit skateboarding jako městotvornou aktivitu širšímu publiku odborníků, architektů a městských plánovačů. Vytvořit ucelený zdroj základních popisujících informací o místech, která jsou atraktivní pro skateboarding a demonstrovat tak různé přístupy využití veřejného prostoru.

Další projekt