Studiem architektury jsem získal znalosti o prostoru, jeho tvarování, formování a vytváření. Ovšem až díky skateboardingu jsem se naučil prostoru porozumět v praxi jeho každodenním užíváním. Tisíce hodin strávených v parcích, ulicích, městských prostorech, tisíce hodin pozorování a zapojování se do děje. Zkušenosti, jež mi jsou nedocenitelným nástrojem pro formování vize a hledání optimálního uspořádání veřejného prostoru.

Média

rozhovor • Kuba novotný • Radio wave
rozhovor • Skaterock.cz
záznam přednášky • Martin Hrouda

Chtěli byste spolupracovat
nebo se na něco zeptat?
Napiště mi.